LABRATORIUM


På vårt lab kan vi analysera blod och urin.
Med hjälp av mikroskop kan vi identifiera olika parasiter samt bedöma prover från hud, knölar, slemhinna och urin.

Vi skickar även visa prover till externa lab.