Om oss


Vallentuna Djurklinik är en modern fristående Veterinärklinik. Vi som arbetar här har lång erfarenhet av djurvård och några av oss har arbetat ihop i många år. Våra veterinärer och djursjukvårdare har alla ett stort intresse och engagemang för djurvård och vi fortbildar oss ständigt för att hålla oss à jour med nya rön inom veterinärmedicin och djurvård. Våra ljusa lokaler är utrustade med digital röntgen, laboratorium, tandåtgärdsrum med digital tandröntgen, operationssalar med gasnarkos.

Vi strävar efter att ge våra fyrbenta patienter och dess ägare en hemtrevlig och familjär atmosfär, med den större klinikens kapacitet och teknik. Vi känner många av våra kunder och deras djur väl.

För oss är det viktigt att både du och ditt djur känner er trygga inför och efter besöket hos oss!
 Vi lägger stor vikt vid smärtlindring vid alla operativa ingrepp samt vid lidanden som orsakar smärta. Med förebyggande vård, såsom foderrådgivning, tandvård, vaccinationer och hälsokontroller vill vi öka chanserna för att ditt djur ska förbli friskt.

För oss är det personliga bemötandet viktigt. Därför strävar vi efter att du och ditt djur ska få träffa samma veterinär och sköterska i så stor utsträckning som möjligt. Vi lär känna er och kommer att vara bekanta med ditt djurs eventuella sjukdomshistoria. Utredning och behandling anpassar vi efter ditt djurs behov och dina önskemål. Det är viktigt att du som djurägare förstår vad ditt djur har för problem och hur behandlingen ska gå till. Vårt mål är att på ett begripligt sätt kunna förmedla detta

.