Så hanterar vi dina personuppgifter

Enligt journalföringslagen 2009:302 (SVF2016:148) måste vi behandla personuppgifter om dig i samband med journalföring av ditt djur. Journaler ska i dagsläget sparas i fem år. Därefter lagrar vi uppgifter i som längst 10 år efter djurets senaste besök för att upprätta god djurhälsovård och kundvård. Detta eftersom vårt behov av dokumentation m.m väger tyngre än ditt behov av integritet för dina uppgifter i detta fall.
 
Personuppgifterna används för att tillhandahålla våra tjänster (inkl kontokortshantering, direktreglering och receptförskrivning).
 
Uppgifterna kan även komma att användas till att skicka påminnelser om bokade tider, vaccinationer och nyhetsbrev samt andra erbjudanden till dig MEN detta kan du tacka nej till. De personuppgifter vi behöver är: namn, fullständig adress, telefonnummer, personnummer eventuellt e-postadress.
 
Från den 25 maj 2018 träder den nya Allmänna Dataskyddsordningen, GDPR, i kraft. Den ska skydda dina personuppgifter och vi har anpassat vår klinik för att följa dessa regler.
 
Du kan när som helst begära utdrag om vilka uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter. Dessutom har du efter att tiden för lagring enligt journallagringslagen löpt ut rätt att ifrågasätta intresseavvägningen som grund för behandling.
 
Vi lämnar ut uppgifter till ditt försäkringsbolag och andra kliniker vid remittering.
 
Om du har frågor eller synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta personuppgiftsansvarig Vallentuna djurklinik på receptionen@vallentunadjurklinik.se
 
Som kund har du alltid rätt att klaga till Datainspektionen (som kommer byta namn till Integritetsmyndigheten) om man anser att något inte sköts korrekt.